Training Startcompetenties voor de IT-notaris

Duur: 1 dag

Primair docent: IT-notaris, IT-jurist en Technisch Inspecteur 

Een van de snelst groeiende economieën is die van de informatietechnologie. U bent notaris en u wilt een constructieve bijdrage leveren aan de rechtszekerheid in de informatiemaatschappij. Hoe kunt u als notaris hier vorm aan geven? Welke maatschappelijke rol gaat u vervullen, wat is uw meerwaarde? Met welke producten en diensten kunt u hier invulling aan geven? En welke kennis en vaardigheden heeft u nodig om deze dienstverlening te kunnen bieden?

Als IT-notaris bezit u de unieke kenmerken - waaronder een zorgplicht, een onafhankelijkheidspositie en het faillissementsbestendig protocol - om de rol als Trusted Third Party te kunnen vervullen. Als IT-notaris bent u werkzaam op het snijvlak van IT, IT-recht en informatiebeveiliging. Met het volgen van deze waardevolle training beschikt u over de basisbeginselen om als IT-notaris te kunnen starten en een bijdrage te kunnen leveren aan de continuïteit van informatiesystemen.

Resultaat

  • U weet hoe u deelnemer kan worden van De IT-notaris

  • U krijgt inzicht in uw rol als IT-notaris

  • U krijgt inzicht in het aanbod van producten en diensten die u als IT-notaris kunt inzetten

  • U krijgt meer inzicht in de vakgebieden IT, IT-recht en informatiebeveiliging

  • U beschikt over de juiste basiskennis- en vaardigheden om als IT-notaris te kunnen starten

 Programma (uitgebreid programma volgt na aanmelding)

  • Introductie & algemene inleiding IT-notaris (historie, huidig profiel, producten)
  • IT-juridische ontwikkelingen in de praktijk (digitale (Europese) notaris, data escrow)
  • IT-recht (auteursrecht en software, rechtspositie licentienemer, continuïteitsregelingen)
  • IT (broncode, escrow verificatie)
  • Toelichting op procedures (IE-registratie, -overdracht en verpanding, escrow deponering en afgifte, kwaliteitsstandaard software-escrowregeling)

Doelgroep

De training ‘Startcompetenties voor de IT-notaris’ is geschikt voor notarissen en kandidaat-notarissen die IT-notaris willen worden of die geïnteresseerd zijn in het lidmaatschap van De IT-notaris.

Vorm

Een ééndaagse training op een centrale locatie. De cursus gaat uit van De IT-notaris. Het Software Borg Instituut (SBI) verzorgt het programma en de docenten.

Naast een algemene introductie door een afgevaardigde van de IT-Notaris, wordt de training gegeven door ervaren vakspecialisten op de drie assen: IT (technisch inspecteur), IT recht (IT-jurist) en informatiebeveiliging.

De training wordt afgesloten met een thuisopdracht die het geleerde toetst en welke binnen 14 dagen ingestuurd dient te worden naar het SBI.

De opdrachten zullen door het SBI worden beoordeeld en vervolgens doorgestuurd naar De IT-Notaris. Deze bepaalt of in voldoende mate is voldaan aan de gestelde eisen. Bij voldoende resultaat is voldaan aan één van de basiseisen van de toelatingsprocedure van De IT-notaris.

Deelnemers kunnen met het deelnemen aan de training PE-punten behalen.

Aantal deelnemers: 4-10

Deelnamekosten

De deelnamekosten worden nader bepaald door het bestuur van De IT-notaris. Dit bedrag is inclusief het dag-arrangement en exclusief btw.

Informatie & inschrijving

Op dit moment is er nog geen datum bekend waarop de eerstvolgende training zal plaatsvinden. U kunt zich alvast aanmelden door contact op te nemen met info@softwareborginstituut.nl