Blogoverzicht

 • 3
  Feb

  Compliance > 1.000.000.000 Google hits

  Compliance lijkt een buzz word. Er zal ook zeker veel humbug worden verkocht op de markt voor compliance. De duidelijke definitie en uitwerking van het begrip voor een enkel bedrijfstype laat echter zien dat bedrijven compliance serieus moeten nemen en op een professionele manier moeten aanpakken om grote financiële risico’s te vermijden.
  Lees verder...
 • 25
  Nov

  Online deponeren van data en software

  Online deponeren vereist diepgaande kennis van het recht en diepgaande kennis van de techniek voor de beveiliging van data en software. Een depot van data en/of software is niet zinvol als de data bijvoorbeeld onvolledig, niet integer of niet portabel zijn of de software onvolledig, niet bruikbaar of onoverdraagbaar is.
  Lees verder...
 • 20
  Jun

  Topografierecht, onbekend en onbemind

  De wet 'Bescherming oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten' (Topografiewet, TopW) is in 1987 ingevoerd. Deze wet, ook wel bekend als chipswet, verschaft een uitsluitend recht op het driedimensionale patroon van de lagen (topografie) waaruit een chip of geïntegreerde schakeling (halfgeleiderproduct) is samengesteld.
  Lees verder...
 • 16
  May

  Embedded data en software in onroerende zaken

  Op 14 september 2018 opende ons staatshoofd het nieuwe gerechtsgebouw in Breda. Wat bijzonder is, en de nodige juridische vragen oproept, is de contractvorm en de wijze van samenwerking. Het gaat om een zgn. Design Build Finance Maintain Operate (DBFMO) contract in het kader van Publiek-Private Samenwerking (PPS).
  Lees verder...
 • 14
  Mar

  Van wie is de software?

  Over de noodzaak van technische en auteursrechtelijke expertise bij software escrow. Alleen een rechthebbende kan software bij een vertrouwde derde (bijvoorbeeld een IT-notaris) deponeren. De rechthebbende is de auteursrechthebbende op de software of in een uitzonderlijk geval een partij die een gebruiksrecht (licentie) van de rechthebbende heeft gekregen die het recht op deponeren omvat. De theorie: het lijkt zo eenvoudig …
  Lees verder...
 • 14
  Feb

  Deskundigheidsontwikkeling IT-notaris

  Data-escrow, het digitale protocol, de digitale (Europese) notaris, de toepassing van AI… Het notariaat loopt door zijn bijzondere positie (de combinatie van sterk genormeerd ambt en marktonderneming) voorop in het rationaliseren van de dienstverlening. Transparantie en betrouwbaarheid staan daarbij voorop. Wij bij het Software Borg Instituut zijn dan ook heel nieuwsgierig naar de ideeën van het notariaat over de noodzaak van uitbreiding van het onderwijs en onderzoek op de bovenstaande gebieden.
  Lees verder...
 • 10
  Jan

  Dehyping the Hype

  of wat is nu eigenlijk het werkelijke potentieel van de blockchain in het bijzonder voor het notariaat?
  Lees verder...
 • 6
  Sep

  Wat zegt de markt?

  Het antwoord op deze vraag wordt in Nederland met grote nauwkeurigheid gegeven door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het belang van de vraag is natuurlijk wel duidelijk. Daarachter ligt de vraag wat moet ik doen, wat kan ik verwachten?
  Lees verder...