Blogoverzicht

 • 20
  Jun

  Topografierecht, onbekend en onbemind

  De wet 'Bescherming oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten' (Topografiewet, TopW) is in 1987 ingevoerd. Deze wet, ook wel bekend als chipswet, verschaft een uitsluitend recht op het driedimensionale patroon van de lagen (topografie) waaruit een chip of geïntegreerde schakeling (halfgeleiderproduct) is samengesteld.
  Lees verder...
 • 16
  May

  Embedded data en software in onroerende zaken

  Op 14 september 2018 opende ons staatshoofd het nieuwe gerechtsgebouw in Breda. Wat bijzonder is, en de nodige juridische vragen oproept, is de contractvorm en de wijze van samenwerking. Het gaat om een zgn. Design Build Finance Maintain Operate (DBFMO) contract in het kader van Publiek-Private Samenwerking (PPS).
  Lees verder...
 • 14
  Mar

  Van wie is de software?

  Over de noodzaak van technische en auteursrechtelijke expertise bij software escrow. Alleen een rechthebbende kan software bij een vertrouwde derde (bijvoorbeeld een IT-notaris) deponeren. De rechthebbende is de auteursrechthebbende op de software of in een uitzonderlijk geval een partij die een gebruiksrecht (licentie) van de rechthebbende heeft gekregen die het recht op deponeren omvat. De theorie: het lijkt zo eenvoudig …
  Lees verder...
 • 14
  Feb

  Deskundigheidsontwikkeling IT-notaris

  Data-escrow, het digitale protocol, de digitale (Europese) notaris, de toepassing van AI… Het notariaat loopt door zijn bijzondere positie (de combinatie van sterk genormeerd ambt en marktonderneming) voorop in het rationaliseren van de dienstverlening. Transparantie en betrouwbaarheid staan daarbij voorop. Wij bij het Software Borg Instituut zijn dan ook heel nieuwsgierig naar de ideeën van het notariaat over de noodzaak van uitbreiding van het onderwijs en onderzoek op de bovenstaande gebieden.
  Lees verder...
 • 10
  Jan

  Dehyping the Hype

  of wat is nu eigenlijk het werkelijke potentieel van de blockchain in het bijzonder voor het notariaat?
  Lees verder...
 • 6
  Sep

  Wat zegt de markt?

  Het antwoord op deze vraag wordt in Nederland met grote nauwkeurigheid gegeven door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het belang van de vraag is natuurlijk wel duidelijk. Daarachter ligt de vraag wat moet ik doen, wat kan ik verwachten?
  Lees verder...
 • 17
  May

  De Wet van Moore en het belang van infrastructuur

  De Wet van Moore heeft al gevolgen voor de rechtszekerheid in de informatiemaatschappij en zal die nog jaren blijven hebben. De verdergaande samenwerking tussen technici, sectordeskundigen, notarissen en juristen is cruciaal voor het ontwikkelen van een volwassen en solide infrastructuur. Maar worden binnen deze ontwikkelingen de belangen van de belanghebbenden wel goed gewaarborgd?
  Lees verder...
 • 8
  Mar

  Eerste uitgave van Vaktechniek IT-notaris

  Het online verschijnende ‘Vaktechniek IT-notaris’ publiceert over de behoefte aan continuïteit en rechtszekerheid in de informatiemaatschappij en is een uitgave van de Software Borg Stichting en het Software Borg Instituut. Nu behoren het bieden van continuïteit en rechtszekerheid tot de wezenskenmerken van het notariaat. Daar draait de hele dienstverlening om.
  Lees verder...