Cursusdata

Het Software Borg Instituut (SBI) kan over diverse onderwerpen inleidingen geven, die aan te merken zijn als leermodules. De inleidingen en cursussen van SBI kunnen worden samengesteld uit een of meerdere, bestaande of nieuw te ontwikkelen, modules. De modules zijn geschikt om op zowel een externe locatie als in-company te worden verzorgd. Een module duurt ongeveer één tot anderhalf uur. 

Hieronder vindt u een overzicht van het aanbod van cursussen in 2019/2020. Mocht u op zoek zijn naar een module of cursus die niet in het overzicht staat of past de genoemde datum u niet, neem dan gerust contact met ons op om uw wensen te bespreken via info@softwareborginstituut.nl of bel 050 535 0143.

Modules

 

 

Training Startcompetenties voor de IT-notaris

De training ‘Startcompetenties voor de IT-notaris’ is geschikt voor notarissen en kandidaat-notarissen die IT-notaris willen worden of die geïnteresseerd zijn in het lidmaatschap van De IT-notaris. Daarnaast is deze cursus geschikt voor iedereen die nieuwsgierig is naar de rol van IT-notaris en wat hij/zij voor u kan betekenen.

 

2x per jaar, data in overleg

De training wordt gegeven door:
IT-notaris
IT-jurist
Technisch Inspecteur

Workshop faillissementsrecht voor IT-ondernemers

De workshop is gericht op innovatieve IT-ondernemers en belicht faillissement vanuit beide rollen, die van softwareleverancier (licentiegever) en die van afnemer van software (licentienemer). Wat moet een IT-ondernemer doen om te voorkomen dat er continuïteitsproblemen ontstaan als zijn softwareleverancier failliet gaat en wat kan een IT-ondernemer met afnemers van software afspreken om voor hen de continuïteit te waarborgen voor als de IT-ondernemer zelf failliet gaat.

 

dinsdag 10 maart 2020

De training wordt gegeven door:
IT-jurist

Aandacht voor Software - voor accountants

Een belangrijke manier om problemen met de continuïteit van de bedrijfskritische software te voorkomen is het treffen van een continuïteitsregeling. De accountant dient van dit soort regelingen op de hoogte te zijn om zijn klanten hierover te kunnen adviseren.

 

 

dinsdag 19 mei 2020

De training wordt gegeven door:
IT-jurist
Beëdigd Informaticadeskundige

 

Basiscursus continuïteit van informatiesystemen

Deel I - Continuïteitsrisico’s van informatiesystemen
Deel II - Beperken continuïteitsrisico’s van informatiesystemen

Deze module is zowel geschikt voor softwareleveranciers als voor gebruikers van software. Een specifiek doelgroep zijn de CISO’s (Chief Information Security Officer) of functionarissen die belast zijn met informatiebeveiliging.

 

dinsdag 24 maart 2020

De training wordt gegeven door:
IT-jurist
Escrow Consultant

Continuïteit van informatiesystemen - Controle broncode

De module is geschikt voor iedereen, die geïnteresseerd is in broncode escrow. Voor belangstellenden die meer verdieping wensen in de broncode verificatie kan de module uitgebreid worden met IT-technische aspecten.

 

vrijdag 22 november 2019

donderdag 14 mei 2020

De training wordt gegeven door:
Technisch Inspecteur

Basiscursus juridische aspecten

Deel I - Juridische aspecten van IT en privacy (compliancy)
Deel II - Juridische aspecten bij ontwikkeling en exploitatie van software
Deel III - Continuïteit in de Cloud

Voor iedereen die vanuit zijn functie te maken heeft of krijgt met juridische vraagstukken rondom IT en privacy, software en continuïteitsoplossingen.

 

donderdag 16 april 2020

De training wordt gegeven door:
IT-jurist

Inleiding risico's informatietechnologie - voor verzekeraars

Het is van belang te weten wat de risico’s van softwaregebruik zijn en hoe ze adequaat afgedekt kunnen worden. Veel organisaties en bedrijven zijn er van overtuigd dat zij voldoende maatregelen hebben genomen, maar vertrouwen op schijnzekerheid. De verzekeraar is bij uitstek de instantie die deze risico’s in beeld dient te hebben én hoe deze te kunnen beperken.

 

maandag 8 juni 2020

De training wordt gegeven door:
IT-jurist
Escrow Consultant

 

Software-escrow bij Software Borg en de IT-notaris

Iedereen die vanuit zijn functie of rol te maken krijgt met de beveiliging en continuïteit van informatiesystemen binnen de organisatie.

 

 

 

maandag 20 april 2020

De training wordt gegeven door:
Escrow Consultant