IT-notaris

De notaris speelt een belangrijke rol in het digitale tijdperk. Voor het beperken van risico's en het veiligstellen van bezit geeft hij al garanties af sinds Napoleon. De notaris biedt rechtszekerheid in het rechtsverkeer (Notariswet). Dat geldt ook voor nieuwe bezittingen die ontstaan in de informatiemaatschappij. Kernbegrippen daarin zijn intellectueel eigendom en auteursrecht. Denkt u aan software, websites, domeinnamen, gegevens verzamelingen, etc. Dit type nieuwe bezittingen brengt ook geheel nieuwe risico's met zich mee. Zo zijn we in de informatiemaatschappij afhankelijk geworden van software. Dit is het onderdeel van informatiesystemen dat de meeste risico's met zich brengt.

Nu is de notaris jurist met een speciale positie in ons rechtsbestel, maar geen IT-deskundige of informatiebeveiliger. En op al deze gebieden gaan de ontwikkelingen snel. Het netwerk van IT-notarissen heeft zich daarom ontwikkeld tot een kenniscentrum waar hoogwaardige wetenschappelijke kennis wordt toegepast bij het bouwen, ontwikkelen en onderhouden van de noodzakelijke (kennis-) infrastructuur om de dienstverlening in de informatiemaatschappij op het door IT-notarissen gewenste hoge peil te houden.

Vereniging IT-notaris (voorheen Stichting IT-notaris) is het specialisatieorgaan van alle IT-notarissen in Nederland. Vereniging IT-notaris heeft zich als doel gesteld een bijdrage te leveren aan de rechtszekerheid in de informatiemaatschappij.