Inleiding risico’s informatietechnologie - voor verzekeraars

Duur: 3 uur

Primair docent: Escrow Consultant en IT-jurist

Software beheerst vele bedrijfsprocessen, hierdoor wordt deze software al snel bedrijfskritisch. Het niet beschikbaar zijn van bedrijfskritische software kan leiden tot het stilvallen van bedrijfsactiviteiten.

Het is van belang te weten wat de risico’s van softwaregebruik zijn en hoe ze adequaat afgedekt kunnen worden. De risico’s verdienen aandacht in raden van bestuur en functionarissen die belast zijn met informatiebeveiliging (compliance). De wet- en regelgeving speelt hier al op in, denk aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Veel organisaties en bedrijven zijn er van overtuigd dat zij voldoende maatregelen hebben genomen, maar vertrouwen op schijnzekerheid. De verzekeraar is bij uitstek de instantie die deze risico’s in beeld dient te hebben én hoe deze te kunnen beperken.

Resultaat

Na het volgen van deze training weet u hoe u als verzekeraar de zekerheid kan bieden om risico’s van softwaregebruik grotendeels af te dekken.

Programma

 • Basisprincipes informatiebeveiliging
 • Afhankelijkheid informatietechnologie
 • Continuïteitsrisico’s van informatiesystemen
 • Beperken continuïteitsrisico’s van informatiesystemen
 • Samenstelling informatiesystemen
 • Risico’s
 • Schade
 • Preventie
 • Verzekeren
 • IT-notaris
 • Kwaliteitsstandaard software-escrowregeling

Doelgroep

Assuradeuren

Vorm

Bijeenkomst van 3 uur, bestaande uit een presentatie en een meer interactief deel, waarbij een of meerdere casussen kunnen worden behandeld.

Aantal deelnemers: 4-10

Deelnamekosten

€ 350 per deelnemer exclusief btw.

Informatie & inschrijving

Bekijk hier  de cursusdata. Passen deze data u niet, neem dan gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Alle modules en cursussen kunnen zowel op een cursuslocatie als in-house worden gegeven. Afhankelijk van de locatie worden arrangementskosten op basis van nacalculatie in rekening gebracht. Voor aanmelden of meer informatie kunt u contact opnemen met info@softwareborginstituut.nl