Disclaimer

Bij de totstandkoming van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Het Software Borg Instituut spant zich in om de inhoud van www.softwareborginstituut.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Het Software Borg Instituut behoudt zich het recht voor op ieder moment de inhoud aan te passen.

Voor de op opgenomen www.softwareborginstituut.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan het Software Borg Instituut geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

De intellectuele eigendomsrechten van deze site komen toe aan het Software Borg Instituut. Gebruik van informatie op deze site, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van het Software Borg Instituut.