Cursusportfolio

Het Software Borg Instituut (SBI) kan over diverse onderwerpen inleidingen geven, die aan te merken zijn als leermodules. De inleidingen en cursussen van SBI kunnen worden samengesteld uit een of meerdere, bestaande of nieuw te ontwikkelen, modules. De modules zijn geschikt om op zowel een externe locatie als in-company te worden verzorgd. Een module duurt ongeveer één tot anderhalf uur. 

Een cursus die al jaren wordt gegeven door het Software Borg Instituut is de “Basiscursus Beveiliging Continuïteit Informatiesystemen”. Deze ééndaagse cursus bundelt de actueel benodigde kennis over continuïteitsrisico’s bij het gebruik van software en digitale gegevensverwerking. In de cursus wordt o.a. ingegaan op de eisen waaraan een escrowregeling moet voldoen om daadwerkelijk continuïteit te kunnen bieden. De cursus wordt verzorgd door docenten die jarenlange ervaring hebben met deze materie.

Het Software Borg Instituut verzorgt in samenwerking met de Stichting IT-notaris al enkele jaren de training “Startcompetenties voor de IT-notaris.” Deze training is een verplicht onderdeel voor (kandidaat-)notarissen die zich willen aansluiten bij de Stichting IT-notaris. In de training krijgen deelnemers een uitgebreid beeld van de meerwaarde, de aangeboden producten en diensten en de basiskennis en -vaardigheden van het IT notarisschap. Zie de website van de Stichting IT-notaris voor meer informatie.

Hier vindt u een overzicht van het aanbod van cursussen in 2018/2019. Mocht u op zoek zijn naar een module of cursus die niet in het overzicht staat of past de datum u niet, neem dan gerust contact met ons op om uw wensen te bespreken via info@softwareborginstituut.nl of via 050 535 01 43.