Cursus Continuïteit van informatiesystemen - Controle broncode

Duur: 2 uur

Primair docent: Technisch Inspecteur

Informatiebeveiliging en actualiteit. Hoe werkt een broncode en hoe controleer je in het kader van escrow of deze feitelijk gebruikt kan worden voor het garanderen van de continuïteit van bedrijfsprocessen? Beschrijving werkwijze bij reconstructie broncode. Hoe ziet een escrow verificatie eruit volgens technische normen en richtlijnen (volledigheid, overdraagbaarheid, bruikbaarheid).

Resultaat

  • U weet waarom inspectie van de broncode een essentieel onderdeel is van een goede continuïteitsregeling

  • U krijgt meer inzicht in de vakgebieden IT en informatiebeveiliging

  • U krijgt inzicht in het proces van escrow verificatie (controle en reconstructie broncode)

Programma

  • Informatiebeveiliging en actualiteit

  • Opbouw informatiesysteem

  • Uitleg broncode

  • Fingerprint & controle volledigheid

  • Reconstructie

Doelgroep

Op verzoek is deze module aan te passen en te combineren met andere aangeboden modules. De inhoud kan worden aangepast zodat deze aansluit bij de wens van de deelnemer(s)/doelgroep. De module is geschikt voor iedereen, die geïnteresseerd is in broncode escrow. Voor belangstellenden die meer verdieping wensen in de broncode verificatie kan de module uitgebreid worden met IT-technische aspecten.

Vorm

Bijeenkomst van 2 uur. De bijeenkomst wordt verzorgd door een ervaren Technisch Inspecteur.
Aantal deelnemers: 4-10

Deelnamekosten

€ 250 per persoon exclusief btw

Informatie & inschrijving

Bekijk hier de cursusdata. Passen deze data u niet, neem dan gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Alle modules en cursussen kunnen zowel op een cursuslocatie als in-house worden gegeven. Afhankelijk van de locatie worden arrangementskosten op basis van nacalculatie in rekening gebracht. Voor aanmelden of meer informatie kunt u contact opnemen met info@softwareborginstituut.nl