Basiscursus continuïteit van informatiesystemen

Deel I - Continuïteitsrisico’s van informatiesystemen

Deel II - Beperken continuïteitsrisico’s van informatiesystemen

Duur: 1 dagdeel (4 uur)

Primair docent: IT-jurist en Escrow Consultant

In deze basiscursus krijgt u een overzicht van bedreigingen voor de continuïteit van informatiesystemen. Risico’s worden besproken aan de hand van softwarelevenslopen en praktijkvoorbeelden. Er wordt aandacht besteed aan het belang van software bij het voldoen aan contractuele en wettelijke verplichtingen. Het tweede deel gaat in op de maatregelen die genomen kunnen worden om continuïteitrisico’s te beperken.

Resultaat

Na afloop van de training is de deelnemer op de hoogte van risico’s die de continuïteit van informatiesystemen kunnen beïnvloeden en welke maatregelen genomen kunnen worden om deze risico’s te beperken.

Programma

Deel I: Continuïteitsrisico’s van informatiesystemen

  • Levenslopen software

  • Belang van data in het licht van AVG

  • XaaS/outsourcing

  • Niet kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen

Deel II: Beperken continuïteitsrisico’s van informatiesystemen

  • Escrow bij de IT-notaris, belang eigenschappen IT-notaris

  • Afgifte

  • Nazorg

  • Financieel garantieplan, waarborgen van continuïteit XaaS-systemen

Doelgroep

Deze module is zowel geschikt voor softwareleveranciers als voor gebruikers van software.

Een specifiek doelgroep zijn de CISO’s (Chief Information Security Officer) of functionarissen die belast zijn met informatiebeveiliging.

Vorm

Bijeenkomst van 2 uur per deel. Beide delen kunnen aansluitend gevolgd worden. De bijeenkomsten worden verzorgd door een ervaren IT-jurist en Escrow Consultant.

Aantal deelnemers: 4-10

Deelnamekosten

€ 250 per deelnemer per deel. € 450 per deelnemer voor de gehele cursus. Bedragen zijn exclusief btw.

Informatie & inschrijving

Bekijk hier de cursusdata. Passen deze data u niet, neem dan gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Alle modules en cursussen kunnen zowel op een cursuslocatie als in-house worden gegeven. Afhankelijk van de locatie worden arrangementskosten op basis van nacalculatie in rekening gebracht. Voor aanmelden of meer informatie kunt u contact opnemen met info@softwareborginstituut.nl