Het Software Borg Instituut

Het Software Borg Instituut is een aantal jaren geleden opgericht om de kennis die door de Software Borg Stichting en de IT-jurist wordt vergaard en ontwikkeld te delen met de markt en het notariaat. Dat kennis delen komt neer op het geven van cursussen en inleidingen over actuele onderwerpen en thema’s die vallen binnen de expertise van Software Borg. De informatietechnologie is voortdurend in beweging. Software Borg wil deze ontwikkelingen op een adequate manier volgen vanuit het perspectief van IT, IT-recht en informatiebeveiliging.

Het Software Borg Instituut ontwikkelt en verzorgt cursussen en modules (zowel basis-, themagerichte-, als bijscholingscursussen) voor geïnteresseerden en voor de doelgroepen van Software Borg Stichting en haar partners en relaties (o.a. de IT-jurist, IT-notarissen, softwareleveranciers, softwaregebruikers, accountants, bestuurders van gebruikersverenigingen). 

Op verzoek zijn de door het Software Borg Instituut standaard aangeboden modules aan te passen/in te vullen en te combineren naar de wens van de opdrachtgever. Alle modules en cursussen kunnen zowel op een cursuslocatie als in-house worden gegeven.

Het Software Borg Instituut heeft jarenlange ervaring op het raakvlak van IT, IT-recht en informatiebeveiliging. In die jaren heeft zij relaties opgebouwd met tal van kennispartners. De aangeboden cursussen sluiten aan bij de ontwikkelingen op de markt en de ontwikkelingen (zowel technisch, juridisch als wetenschappelijk niveau) met betrekking tot de betreffende vakgebieden.

Wilt u meer weten over ons cursusaanbod, klik dan op een van de onderstaande links:

 

 

 

Partners